procurement fórum

 

 

Partner portálu:

watch this s.r.o.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV

©2013 ergia, s.r.o.
všetky práva vyhradené

procurement fórum

 

Diskusné fórum

Ak máte záujem zúčastniť sa on-line diskusie o problémoch verejného obstarávania, položiť otázky lektorom, alebo sa podeliť so skúsenosťami, navštívte diskusné fórum.

Po registrácii v skupine Konferencia o verejnom obstarávaní "Kvalita obstarávania: obstarávanie kvality" si môžete tiež pozrieť videozáznamy prednášok. Ste vítaní!