procurement fórum

 

 

Partner portálu:

watch this s.r.o.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV

©2013 ergia, s.r.o.
všetky práva vyhradené

procurement fórumlogo

Vitajte na portáli, venovanom kvalite verejného obstarávania!

Portál www.procurementforum.sk Vám v novom roku 2015 želá len samé úspešné obstarávania!

Vážení obstarávatelia a uchádzači!

Stretávate sa s problémami pri uplatňovaní postupov verejného obstarávania? Naša snaha zorientovať obstarávateľov a uchádzačov v obstarávacej legislatíve a v neustálom procese jej novelizácie nás primäla organizovať platformu na vytváranie povedomia a výmenu informácii o verejnom obstarávaní. Zároveň chceme prinášať informácie o formovaní budúcich politík verejného obstarávania v EÚ a odporučiť postupy úspešného obstarávania. Platforma je určená aj pre zástupcov združení podnikateľov, štátnej správy, občianskych združení a médií.

Platforma Procurement Forum to je:

Aktuality