procurement fórum

 

 

Partner portálu:

watch this s.r.o.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV

©2013 ergia, s.r.o.
všetky práva vyhradené

procurement fórum

 

Konferencia Procurement Forum 2013

Prvý ročník konferencie o verejnom obstarávaní Procurement Forum 2013 sa uskutočnil dňa 05.06.2013 v priestoroch ÚVS, s.r.o. na Bárdošovej 33 v Bratislave. Jednodňová konferencia prebehla pod mottom "Kvalita obstarávania: obstarávanie kvality". Prečo téma kvality? Sme presvedčení, že práve otázka kvality je spoločným priesečníkom záujmov všetkých zainteresovaných (obstarávateľov, uchádzačov a verejnosti), pričom ponímame ju v najširšom slova zmysle – kvalitou obstaraných predmetov či diel počínajúc a kvalitou postupov obstarávania končiac.

Fotogaléria

 

Program konferencie

Na konferencii odzneli tieto príspevky:

Následne sa uskutočnil diskusný panel YouTube za účastí týchto renomovaných odborníkov:

V priebehu panelovej diskusie boli prediskutované tieto otázky:

Partneri konferencie

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Mediálni partneri

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o. ASB Zväz stavebných podnikateľov Slovenska appril.com

Závery konferencie Procurement Forum 2013:
Kvalita obstarávania – obstarávanie kvality

Účastníci konferencie prediskutovali a privítali zmeny a nové inštitúty, ktoré do procesu verejného obstarávania priniesli tohtoročné novely zákona o verejnom obstarávaní.

Výsledkom obstarávania by mali byť kvalitné produkty a diela. Osobitne to platí u stavieb, kde preferovať cenu na úkor kvality je spoločenská nezodpovednosť. Keďže u stavieb sa obstaráva v podstate myšlienka diela, je potrebné odsledovať kvalitu v priebehu celého procesu realizácie diela. Súčasná prax redukcie projektovej dokumentácie, generuje zvýšené náklady pri realizácii stavieb a mnohé problémy, ktoré sú potom riešené toľko kritizovaným dodatkovaním zmlúv.

Uchádzači by mali venovať maximálnu pozornosť všetkým, aj formálnym aspektom predkladania súťažných ponúk. V prípade neoprávneného vylúčenia zo súťaže, majú na svoju ochranu k dispozícii viaceré inštrumenty správneho súdnictva.

Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní, ktorým čelíme na Slovensku, sú prítomné aj v krajinách EÚ, ktoré majú oveľa bohatšiu tradíciu v danej oblasti.

Faktor subjektivity vo verejnom obstarávaní nemožno nikdy úplne vylúčiť, ale treba ho držať pod kontrolou.

Transparentnosť verejného obstarávania by nemala obmedzovať práva uchádzačov a obstarávateľov, najmä so zreteľom na malé podniky.